• 601 962 609
  • drzewkaiglaste@gmail.com

Aktualności

Aktualności na plantacji drzewek iglastych:


01.03.2021 – rozpoczynamy sprzedaż detaliczną i hurtową

Świerka srebrnego i Świerka zwyczajnego

kopanych maszynowo